Да вдигнем чаши .. по келтски /наръчник по тостове/

05.03.2017 Сурен Исраилян

Наближава Денят на Св.Патрик /17 март/ – готови ли сте с келтските тостове ?

Ето Ви няколко от тях (http://www.gaelicmatters.com/irish-toasts.html#stpatrick)

 1. A bird never flew on one wing

Птицата не може да лети с едно крило. /Намек да пием още по едно /

 1. May we be alive at this same time again next year

Нека до доживеем до днешния ден догодина

 1. May the road rise to meet you.
  May the wind be always at your back.
  May the sun shine warm upon your face.
  And rains fall soft upon your fields.
  And until we meet again,
  May God hold you in the hollow of His hand.

 

Нека пътят да се надигне, за да те посрещне

Нека вятърът да ти духа в гърба                                                                                     Нека слънцето да ти свети меко в лицето

И дъждът да вали тихо по твоите полета.

И докато се видим отново

Нека Господ да те държи на дланта си.

 1. May your right hand always
  Be stretched out in friendship
  And never in want.

Нека да ползваш дясната си ръка

За поздрав с приятел

И никога за молба за помощ

 1. May you have nicer legs than yours under the table before the new spuds are up.

Докато пораснат новите картофи, нека под масата ти да има още един чифт крака, по-хубави от твоите. /Тост за задомяване на ергените/

 1. May you live as long as you want and never want as long as you live!
  Нека да живееш толкова дълго, колкото искаш и да не искаш нещо толкова дълго, колкото живееш.

 

 1. May misfortune follow you the rest of your life, and never catch up!

Нека лошият късмет да те гони цял живот, и никога да не те хване !

Facebook Comments