Какво означават келтските орнаменти ?

31.08.2013 г.  Автор: bahera

Превод от руски: Сурен Исраилян 11.11.2017

Източник:http://www.liveinternet.ru/users/bahera/post278501860/

 

Келтските възли и орнаменти имитират плетене на кошници, заплитане на коса и тъкане. Да не забравяме, че работата на магьосниците също прилича на плетенето – много вещици виждат енергийните потоци във вид на конци и така ги манипулират. Много келтски орнаменти съдържат изображения на богове, растения, животни, птици, хора и предмети. За да можете да използвате тези елементи във Вашата магическа практика, ще Ви представя опростено „разшифроване“ на някои символи.  Обаче, имайте  предвид, че келтите са вярвали в това, че духът на човека е частица от световния Дух. И чрез многократния цикъл на живота, смъртта и прераждането, човекът върви по пътя към божественото съвършенство. Келтските орнаменти са направени от отделни възли. Всеки възел е създаден от една единствена линия – линията на живота. По този начин възлите и орнаментите символизират Пътя на живота и едновременно се явяват символичните карти на този Път. Келтите са забранявали усъвършенстването на ключовите елементи на орнаментите, защото са ги смятали за дадени от боговете.

Орнаментите широко се използват в различни култури по света. В ранната келтска култура те присъстват при резбата по камък и обработката на метали. Като форма на изкуство келтските орнаменти достигат съвършенство в ранните християнски ръкописи, създадени от монасите. Монасите са използвали ръкописите, за да помогнат на читателя във вътрешното търсене на духовността. Най-разпространената форма на орнаменти в ръкописите е била – лабиринтът.

Лабиринтът е символично изображение на жизнения път. Келтските лабиринти водят към центъра като духовна концентрация на живите енергии. Те са символ на непрекъснатостта и изразяват обвързаност на всичко във Вселената. Като средство за медитация, лабиринтите показват маршрут към източниците на Силата.


Добре известните келтски кръстове често имат оформление, което много прилича на лабиринти. Най-ранните кръстове са били обикновени камъни с кръстовидна форма и са се намирали предимно в Ирландия и Северна Умбрия /Италия/. Самият кръст е универсален древен символ на съюза на небесните и земните сили, на мъжкото и женското начало. Краищата на келтския кръст символизират безкрайно духовно разширение на съзнанието. Вътрешният кръг на кръста е символ на обединение и консолидация на земни и небесни сили в централна точка, в източника на духовната енергия. Създаването на по-сложни орнаментови форми на кръста, келтската култура вероятно дължи на пикти, които са имали по-стара и по-съвършена традиция на резба по камък. Смята се, че именно пиктите са започнали да режат големи правоъгълни камъни с изкусно изпълнени сложни кръстове – с елементи на предната част и богато украсени с орнаменти странични повърхности в задната част на камъка.Поне този тип кръстове бързо се е разпространил по келтските земи, след като се е появил първо в Северна Шотландия.

Спиралите символизират духовния ръст. Келтските спирали обичайно са  тройни. Това е показвало тройствената природа на духа, концентрирана в централна точка, във фокуса. Тройствеността на духовната природа е изразена от християните в божествената Троица.


Класическите келтски плетеници, възприемани като обикновена украса и рамка за сложни орнаменти, е символ на Пътя – земен и духовен. Майсторът, създавайки определения орнамент в чест на някакво деяние, е можел в дадената плетеница да „вгради“ не само броя на героите и делата им, но и силите, които са им помагали или пречили.

 

 

Птиците са небесни пратеници, символи на свободата и трансцендентността, символи на духа, освободени от земните връзки. Те общуват с небесните сили,връщайки се  на земята,носят вести от боговете – прорицания и указания. Птиците помагат на смъртните в техните духовни и земни пътешествия. Припомням Ви, че съгласно руската традиция, птицата, която се удря в стъклото на прозореца  е предвестник на скорошна кончина на някой от живеещите в дома.
В келтската традиция гарванът е птица на конкретна поличба. Гълъбите са птиците на духовния живот, любовта и духовното благосъстояние. Фазаните са птиците на гадаенето, те помагат на прорицателите. Пъдпъдъкът е птицата на хитростта. Патката е мостът, съединяващ живителните сили на земните води с океана на небесните сили. Чаплата е птицата на бдителността.
Заекът е свещеното животно при келтите, символ на процъфтяване, изобилие и хубав живот. В духовен план заекът представлява разсъмване, възраждане, безсмъртие на Духа. Това животно е посветено на лунните богини, владетелки и създателки на съдби. Заекът е небесен пратеник, посредник между смъртните и боговете. Но той също така е великият лъжец, който има силата да трансформира, променя събития и вещи. По заешките стъпки върху снега келтите са разчитали предзнаменования за очаквани събития, „орнаменти на съдбата“. Заекът най-много е бил отъждествяван с Остера или Естера (Астарту, Ищар??)  – богинята на пролетта, чието празнуване на 11 април, наричано „възраждане на живота“, е послужило за основата на християнския празник Великден.

Древните келти са приписвали на змиите целителски сили. Като живеещи в дълбочините на Майката-Земя, те са били длъжни да познават вълшебните й сили. Змиите пренасяли тези познания на повърхността, за да можели Бригантия, Сирони и други богини-целителки да ги използват. Водата на свещените извори, реките и езерата е била наситена със живителната сила на Земята. Вълнообразните движения на змиите и привличането на много от тях към влажните места е било очевидно доказателство за връзката им с водната стихия. Змиите обаче са били възприемани не само като защитници на здравето, но и символ на дълбока мъдрост. В това качество те често са били изобразявани върху украшенията на кралете и жреците.Сменяйки кожата си всяка година змията е била символ на регенерация, възраждане, възобновяване на жизнената енергия и духовна издръжливост.
Самотният, див, невъзможен за опитомяване елен е бил главно „слънчево“ животно на келтите. Рогата му, които са израствали наново всяка година, са били символ на свещеното Дърво на Живота, вместилище на космическите сили, центърът, от който се е разпространявал и възобновявал животът. Еленските рога са били източник на духовното възраждане и прераждане. Като символ на богатство, процъфтяване и мъжество – еленът с рога  представлявал мъжката страна на баланса на природата и бил свещеното животно на Рогатия Ловец. Самият Велик Рогат Ловец често се явявал като бял елен. В келтските легенди белият елен, като бог или негов пратеник, често бил помагач на героите, които са търсели вълшебния свят.

Конят е символ на Епона и Маха, келтските богини на плодородието. Тези две богини са покровителствали конюшни и всички, които работят с коне. Като закрилници на природата, те са давали на смъртните парцели земя за техните нужди, но не са разрешавали да се взимат големи имоти в ущърб на дивата природа. За тази цел те са пазели изорани и обработени парцели и по този начин са помагали за изобилието и пазели реколтата. Двете богини са били свързвани с целителни извори и в такива места археолозите често намират немалко изображения на коне. Като богини на плодородието и майчинството, Епона и Маха са пазили смъртните от раждането до смъртта през целия им живот.


Делфините – „изпращачи“ на душите през водите на Океана към Свещения Остров. Те са  символ на духовното пречистване.


Кучета – символ на вярност, защита и предпазливост. Кучетата защитавали„земята до пътя“. Пътникът, попаднал в гората или на непознато диво място можел да се чувства в безопасност, ако спял отстрани на пътя – никакви зли вълшебни сили не смеели да го докосват, защото бил защитен от кучетата.  Богинята-куче Нехаления /Nehalennia/ често е била свързвана с тайнствените сили на живота и целителните свойства на океаните, реките, свещените извори.

Риби  били символ на висшата мъдрост и пророчество. Морските риби, които свободно пътешестват из океанските дълбочини, някога са били свещените спътници на владиката на световния океан, наричан Лиир. За този бог почти нищо не се знае. Това е най-древният между боговете и най-възрастният. Океанът, който той е притежавал не е водната шир, покриваща по-голямата част от планетата, а безбрежният космос. Земният океан бил просто символ за мащаба на Вселената. Освен от рибите, Лиир  бил съпровождан от Албатрос – свещената птица на Бога. Албатрос е символ на вечно движение и съвършенство, както и търсенето на божествената мъдрост.

Различни по форма дракони съществуват в много култури. Гръцката дума дракон според някои източници означава “да виждаш ясно, без съмнения”. Тоест е възможно, драконите да са били като „виждащи истината“. На драконите наистина им се е приписвала пророческата дарба. Крилатият змей на келтите Духът-Защитник, е съединявал небесните и земните сили, за да сътвори защитното одеяло на планетата. В тази роля драконите се явявали пазачите на вратите в други светове и са пазели земята и жителите й от нахлувания на враждебни сили.  Също така те са били пазители на източници на знанията и пророческата мъдрост от нападения на непосветените. Те често са били изобразявани във вид на спирали и лабиринти.Места на обитаването на драконите били свещени – извори на енергията на земята и придобиване на духовната сила. Свещените кръгове от камъни на Британските острови често са показвали именно такива места. В хералдиката драконите символизират независимост, мъдрост и лидерство.


Свещеното дърво символизирало духовната енергия, живот и мъдрост. Самотните дървета са имали специално значение за келтите като земно въплъщение на сакралното Дърво на Живота. Свещеното дърво и ритуалите, изпълнявани в сянката му, са давали нови жизнени сили, дълголетие и способствали за духовното развитие. Това е символът на щедростта на Земята. Дървото на Живота е попивало с корените си свещената вода на живота от сърцето на Майка-Земя. Отваряйки клоните си към небето, то е свързвало всичко, съединявайки Небето и Земята. Този съюз е създавал свещено място на духовна сила и мъдрост, събирайки на фокус силата на народа, като извор на магия. Около такива дървета често са се поставяли прави камъни и кръстове от камък. Впоследствие по тези места на Силата често са се строяли християнските църкви.

Листа, често включвани в келтските орнаменти, символизирали силата на конкретни видове дървета и помощта на боговете, на които тези дървета били посветени. Тъй като култът на дърветата е бил доста развит и сложен в келтската култура, символиката на листата и плодовете изисква специално внимание.
Котел /казан/ в келтската митология е символ на вдъхновение и знания, а също така е извор на трансформиращи се, преобразуващи се и възраждащи се сили. Магията на Свещения Котел е изтривала границите между човека, животното и божеството. Всякаква форма можело да бъде преобразувана в каква да е друга с помощта на тази магия. Пазителка на Котела е била Серидвен, богиня на преобразования и метаморфози. Келтите са знаели за безсмъртието на Духа и възможността на възраждането му, както във физически план на съществуване, така и в духовния.
Свещеното животно на Серидвен било диво прасе – символ на богатство, гостоприемство и празнуване.

Дъщерята на Дагда, бащата на боговете, Бригантия е много важно божество при келтите, наричана – “слънчева богиня“ и нейните стихии били светлината и огъня. Тя била и Богиня-Целителка, свързвана с водата и змиите. Змиите притежавали тайни знания, а водата е била източник на живота. Затова светилищата на Бригантия често са били разположени до свещените извори. При тях са идвали бременни жени, за да получат помощ от богинята при раждане.Много реки в света на келтите носят различни варианти на името й, което показва връзката й с водата. Като владетелка на всички форми на огъня, Бригантия покровителствала ковачите, пазила домашното огнище и наказвала с огън. Духовната светлина била също нейната стихия. Затова тя била музата на музиканти, поети и всички творци. Името й означава яркост, сияние на светлината.

Близнаци или двойка – един от най-важните символи в келтската митология. Това е съюз на мъжкото и женското начало, даряващ нов живот и съхраняващ динамичен баланс в природата по пътя на еволюцията. Това е свещеният съюз на небесните и земните сили, които дават мир, хармония и благословение за земята и хората. Божествената двойка е представлявала двойствеността на природата, партньорството, единението, в което всеки партньор запазвал своята независимост в общо равновесие. Символите, свързани с божествената двойка са: рог на изобилие, черпак, плодове, цветя, съдове с вино, животни. Всички те са емблемите на изобилието и благосъстоянието.

Facebook Comments