Първите келтски пари са били създадени у нас, в Мизия

Оригинално заглавие

Що е Келтска парична халка ?

The Old Currency Exchange / March 31, 2015

https://oldcurrencyexchange.com/2015/03/31/what-is-celtic-ring-money/

превод: Сурен Исраилян, 11.03.2017

 

Няколко думи за източника: The Old Currency Exchange е водещ нумизматичен ирландски сайт, продаващ старинни банкноти, монети и жетони.  

 

Дълго преди появата на сечените монети в древна Келтска Европа, медни и златни халки са били използвани от келтите като пари, които те са носели в дрехите си или са ги вързали с въжета.

Тези пари, които често се наричат „прото-валута“ са били създадени в древна Мизия /сега е България/ още през 7 век пр.н.е.  Размерът им е от 10 до 40 мм

Преди монетите да се появят в Британия през късната Желязна Епоха, хората са били принудени да „заплащат“ стоката, храната или услугата чрез бартер. Вероятно този процес е бил значително улеснен с появата на златни парички-халки /повечето от тях датират късна Бронзова Епоха, следователно те не са били „уникално“ келтски и е възможно дори и да не са се ползвали като „валута“/.

Например, ние вече знаем, че към втория век пр.н.е. /Късна Желязна Епоха в Британия/ хората са пазарували със железни „парични плочки“, направени като мечове, шишове, палешници от плуг и лаврови венци. Най-вероятно използването на така наречените пръстенови-пари е било спряно доста преди появата на тези плочки.

Древни Британски /вероятно келтски/ пръстенови пари – намерено в Lincolnshire през 80-те г. на 20-ти век

Келтите вероятно са плащали също така с торквите и браслетите от злато, сребро и бронз.

Такива предмети са намерени навсякъде из Ирландия, Англия, Шотландия и Уелс. Много от тях са откривани сред находки от Бронзовата Епоха или на места с различни епохи, включващи и Бронзовата.

Затова пръстеновите пари вероятно са били създадени през Бронзовата Епоха. Бронзовите и златните пръстенови пари са своеобразен културен символ и артефакт на Бронзовата Епоха.

Фактите сочат, че тези пари са били в обръщение като „прото-валута“ чак до Късната Желязна Епоха. Поради това, че в Ирландия няма много находки от Желязната Епоха, ирландските пръстенови пари приписват и към Бронзовата Епоха.

Златна пръстенова пара /ок. 1000 г. пр.н.и./ Направена е във вид на торква. Целият предмет е усукан с декоративна цел, а в краищата двете страни са гладки. 4,39 гр., Аукцион Цюрих, септември, 2008.

Много археолози и историци смятат, че пръстеновите пари от бронз, сребро и злато са били използвани от Келтите за търговия от Ирландия с Дунавския регион. Обаче, точната дата на появата им все още не определена.

Някои историци определят за датата на тези пари от 800-та до 500-та година пр.н.е /Късна Бронзова Епоха/ и използването им е било най-късно до 100-та година н.е.

Другите смятат, че бронзовите халки са по-скоро битови принадлежности, отколкото пари. Несъмнено, някои от тях са били някакви приспособления, а тези направени благородни метали – украшения.

Има и такива, които твърдят, че макар халките се различават по тегло, те са кратни на някакви стандарти, показващи определени размери, тоест те могат да се използват като „прото-пари“.

Бронзовите халки са били намерени на много места и общото мнение на учените сега е, че това показва, че те са били „прото-пари“. Същевременно е валидно мнението, че може това да е бил обикновен занаятчийски инвентар.

Обикновени бронзови халки, като тези горе, можели да бъдат използвани за най-различни цели, включително за стягането на дрехата, за производството на кожените изделия и т.н. Може би малко повечко „разтягаме“ истината като казваме, че всички халки са пръстенови пари.

______________________________________________________

Важно предупреждение 

В eBay има много търговци, които предлагат малки бронзови и медни халки за Келтските пръстенови пари.

Тези предмети имат нищо или почти нищо о

бщо с пръстеновите пари и са чак от късното Средновековие.

Те дори могат да бъдат остатъци от ризници, обичайни от Средновековието.

Бъдете внимателни !

Facebook Comments