Сдружението: структура

Сдружение „Келтско Наследство” е регистрирано през април 2009 г. в Ямболски Окръжен Съд, с адрес на регистрация – с.Хлябово, община Тополовград.

Към 1 декември 2015г. Сдружението има 23 редовни члена /22 физически лица и 1 юридическо лице – НПО/ и 14 почетни члена от България, Ирландия, Великобритания и Русия.

Председател на Управителния Съвет: Сурен Исраилян

Управителен Съвет:
1. Сурен Исраилян /Бургас/
2. Кънчо Беров /Бургас/
3. Тихомир Видев /Бургас/
4. Щерьо Щерев /с.Хлябово/
5. Галина Симова /с.Сакарци/

Дружеството има:
Келтски Клуб „Армуда“
с Управител: Галина Симова

Основната цел на Дружеството е популяризиране на Келтски традиции, кухня и музика, възстановка на Келтски празници за местното население и туристи.

Facebook Comments

This post is also available in: English